Tối đa hóa tác động PR: Tiết lộ các phương pháp đánh giá hiệu quả

Trong bối cảnh ngành PR không ngừng phát triển, khả năng đo lường và đánh giá của các chiến dịch và chiến lược truyền thông là rất quan trọng. Các phương pháp đánh giá đóng vai trò như la bàn, Read More …

Maximizing PR impact: Unveiling effective evaluation methods

In the ever-evolving landscape of public relations (PR), the ability to measure and evaluate the effectiveness of campaigns and strategies is paramount. Evaluation methods serve as compasses, guiding PR professionals toward success by providing insights into what works and what Read More …

Chìa khóa biến bị động thành chủ động nắm bắt insight người tiêu dùng

Trong bài blog trước của tôi, chúng ta đã khám phá cách mà consumer intelligence chuyển từ việc lắng nghe xã hội một cách thụ động sang việc chủ động nắm bắt insight người tiêu dùng – Consumer Insights. Hôm Read More …

Điều hướng sự gia tăng của thông tin sai lệch và thông tin giả mạo

Đầu những năm 2000, thế giới chứng kiến sự thay đổi sâu sắc trong cách phổ biến và tiêu thụ thông tin. Sự phát triển của Internet mang lại sự sẵn có ngày càng tăng của các ấn phẩm tin Read More …

Quy trình quản lý và chiến lược B2B influencer

“Influencer” (người có sức ảnh hưởng) đã không còn là một từ xa lạ với những người làm truyền thông và khán giả sử dụng mạng xã hội. Thậm chí, đây còn là một chiến lược marketing thường xuyên được Read More …