EloQ Communications’ managing director elected as PRCA SEA PR and Communications Regional Board member

Clāra Ly-Le, our Managing Director, has recently been elected as one of the board members of Public Relations and Communications Association Southeast Asia (PRCA SEA) Regional Board. This PR and Communications Regional Board provides a formal mechanism to consult the Read More …

Hậu quả từ dự luật của Brunei – Thương hiệu và những giá trị xã hội trong thế kỉ 21

Năm 2014, Quốc vương Brunei đã ban hành bộ luật mới khắt khe hơn với lộ trình thực thi nhiều giai đoạn, trong đó, giai đoạn gần nhất đã áp dụng bản án tử hình với người ngoại tình và Read More …