Thực trạng đo lường PR: Làm sáng tỏ phương pháp đánh giá tác động

Trong bối cảnh ngành quan hệ công chúng (PR) ngày càng phát triển, khả năng đo lường tác động của các nỗ lực PR vẫn là một thách thức. Vì ngành PR không ngừng thích ứng với những công nghệ mới và sự phát triển của hành vi người tiêu dùng nên việc đánh giá được mức độ hiệu quả các chiến lược truyền thông là điều bắt buộc. Tôi đã tình cờ đọc được một bài báo cáo thú vị của Muck Rack về vấn đề này. Hãy cùng tôi khám phá một số kỹ thuật thường được sử dụng để đánh giá hiện trạng đo lường PR và thực trạng của chúng khi áp dụng trên thị trường Việt Nam.

Từ bài báo cáo của Muck Rack

 • Dành thời gian cho những nhiệm vụ quan trọng: Một phần đáng kể thời gian của các chuyên gia PR được dành cho việc đo lường và báo cáo kết quả của các phương tiện truyền thông, với 47% chuyên gia dành ít nhất một phần tư giờ làm việc của mình cho việc này.
 • Giá trị nhận được từ những kết quả có thể đo lường được: Việc tạo ra các kết quả có thể đo lường được là hết sức quan trọng, vì 66% chuyên gia PR xác định đây là yếu tố hàng đầu giúp nâng cao giá trị của PR giữa các bên liên quan.
 • Thường xuyên báo cáo vắn tắt: Hơn một nửa số chuyên gia PR thường xuyên báo cáo cho nhóm điều hành hàng tuần, nhấn mạnh tầm quan trọng của những dữ liệu có thể thu thập sớm và sự cần thiết của việc liên tục cập nhật tình hình.
 • Đa dạng các số liệu: Các chuyên gia PR sử dụng trung bình 8 số liệu khác nhau để đánh giá mức độ thành công của công việc.
 • Số liệu chính: Số lượng câu chuyện thương hiệu được quan tâm và xếp hạng chính là số liệu quan trọng nhất để đánh giá mức độ thành công. Theo sát phía sau là số lượng tiếp cận, kéo thông điệp chính, traffic đến trang web và chỉ số tương quan truyền thông (share of voice – SOV).
 • Quan điểm của thương hiệu so với agency: Mặc dù phần lớn cả thương hiệu và agency đều đồng ý về tầm quan trọng của các số liệu chính, nhưng thương hiệu vẫn thường ưu tiên doanh thu và những tác động trên trang web hơn.
 • Các số liệu bổ trợ: Chất lượng của việc đưa tin và duy trì mối quan hệ với nhà báo là những số liệu bổ trợ phổ biến được sử dụng để đo lường sự thành công.
 • Những thách thức khi biện minh: Chứng minh giá trị của PR cho các bên liên quan hiểu vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia PR; nó nhấn mạnh sự cần thiết của các kỹ thuật đo lường PR hiệu quả.
 • Bản tóm tắt điều hành: Khoảng 70% giám đốc điều hành nhận được bản tóm tắt về các hoạt động truyền thông ít nhất mỗi tháng một lần và hơn một nửa các chuyên gia PR tóm tắt cho đội ngũ điều hành của họ hàng tuần.

Bối cảnh ở Việt Nam

Ở Việt Nam, lĩnh vực quan hệ công chúng ngày càng phát triển khi nền kinh tế đất nước ngày càng mở rộng. Ngành PR tại Việt Nam, giống như các đối tác PR trên toàn cầu, đã nhận ra sự cần thiết của việc đo lường hiệu quả. Chúng ta cần lưu ý một số yếu tố đặc biệt ảnh hưởng đến việc đo lường PR ở Việt Nam:

 • Nhạy bén với văn hóa: Sự đa dạng, phong phú trong văn hóa và lịch sử của Việt Nam đòi hỏi một cách tiếp cận PR đa sắc thái hơn. Vậy nên những số liệu mang tính cộng hưởng và nhạy bén với văn hóa có thể mang lại nhiều giá trị.
 • Quy định của Chính phủ: Các quy định và chính sách của Chính phủ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong hoạt động PR ở Việt Nam. Các số liệu đánh giá mức độ tuân thủ các quy định và chính sách do Chính phủ ban hành của một thương hiệu là rất quan trọng.
 • Sự đa dạng về ngôn ngữ: Việt Nam rất đa dạng về ngôn ngữ học với nhiều ngôn ngữ và phương ngữ. Các chuyên gia PR thường cần phải tương tác với nhiều cộng đồng bằng các ngôn ngữ khác nhau. Các số liệu đo lường khả năng tiếp cận và hiệu quả của các ngôn ngữ được đánh giá là cần thiết.

Hiện trạng đo lường PR trong năm 2023 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra các kết quả có thể đo lường được nhằm nâng cao giá trị của PR giữa các bên liên quan. Khi ngành PR ở Việt Nam và trên toàn cầu tiếp tục phát triển, các chuyên gia phải điều chỉnh kỹ thuật đo lường của mình để phản ánh được bối cảnh thay đổi của truyền thông, sự đa dạng trong văn hóa và những tiến bộ về mặt công nghệ đang hằng ngày tác động đến công việc PR của họ.

Written by