Nên thuê agency hay xây dựng đội ngũ riêng cho chiến dịch digital của bạn?

Digital marketing được xem như là một trong những kênh truyền thông hiệu quả nhất ở thời điểm hiện tại. Chi phí hợp lí, khả năng tiếp cận cao, KPIs được xác định rõ ràng, hầu hết những doanh nghiệp Read More …

When to hire agency, and when to build your in-house digital team?

Digital marketing is currently considered one of the most efficient communications channels. With a do-able budget, high reach and measurable KPIs, almost every company wants to build for itself an effective digital strategy. But the question is whether they should Read More …