Tầm quan trọng và cách xây dựng thương hiệu cá nhân để thăng tiến trong sự nghiệp

Viết bởi Tiến sĩ Clāra Ly-Le, Giám đốc Điều hành tại EloQ Communications, và được đăng tải trên tạp chí Brands Journal.  Nếu bạn đang nghĩ rằng thương hiệu cá nhân chỉ cần thiết cho các nhà lãnh đạo doanh Read More …

5 things you need to create a highly successful career as a public relations pro

EloQ Communications’ Managing Director, Dr. Clāra Ly-Le, recently participated in the interview series called “5 Things You Need To Create A Highly Successful Career As A Public Relations Pro” by Authority Magazine. The series features successful publicists and Public Relations Read More …

Đam mê, cảm hứng, và niềm tin vào bản thân: Chìa khóa thành công trong ngành PR

Tiến sĩ Clāra Ly-Le, Giám đốc điều hành của EloQ Communications, đã ngồi lại cùng The Industry Leaders để bàn về ngành quan hệ công chúng – PR. Qua buổi chia sẻ, Tiến sĩ Clāra đưa ra nhận định rằng Read More …

Inspiration, passion, and self-recognition: What it takes to work in the PR industry

Dr. Clāra Ly-Le, Managing Director of EloQ Communications, speaks to The Industry Leaders about the PR industry. She suggests that many people don’t give it the credit it’s due and hopes to show its importance in today’s world, more specifically Read More …