Tầm quan trọng và cách xây dựng thương hiệu cá nhân để thăng tiến trong sự nghiệp

Viết bởi Tiến sĩ Clāra Ly-Le, Giám đốc Điều hành tại EloQ Communications, và được đăng tải trên tạp chí Brands Journal.  Nếu bạn đang nghĩ rằng thương hiệu cá nhân chỉ cần thiết cho các nhà lãnh đạo doanh Read More …