Tối đa hóa tác động PR: Tiết lộ các phương pháp đánh giá hiệu quả

Trong bối cảnh ngành PR không ngừng phát triển, khả năng đo lường và đánh giá của các chiến dịch và chiến lược truyền thông là rất quan trọng. Các phương pháp đánh giá đóng vai trò như la bàn, Read More …

Maximizing PR impact: Unveiling effective evaluation methods

In the ever-evolving landscape of public relations (PR), the ability to measure and evaluate the effectiveness of campaigns and strategies is paramount. Evaluation methods serve as compasses, guiding PR professionals toward success by providing insights into what works and what Read More …

Sự khác biệt giữa Marketing với PR, Branding và Advertising

Marketing, Branding, Quan hệ công chúng (PR) và Quảng cáo (Advertising) là 4 khái niệm khác nhau nhưng luôn bị hiểu nhầm bởi đa số những người “mới bước vào nghề”. Việc nhầm lẫn 4 khái niệm trên sẽ hạn Read More …

The differences between Marketing and PR, Branding, Advertising

Marketing, Branding, Public Relations (PR), and Advertising are four different concepts that are always misunderstood by most “newbies”. The confusion of the above four concepts will limit businesses in optimizing communication channels. Because each of the above activities has different Read More …

Nắm bắt cơ hội từ AI để đạt hiệu quả trong Quan hệ công chúng

Nắm bắt cơ hội từ AI để đạt hiệu quả trong Quan hệ công chúng

Trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng ngày nay, các chuyên gia quan hệ công chúng (PR) phải đối mặt liên tục với thách thức trong việc chứng minh giá trị mà PR đem lại  đồng thời Read More …

Embracing AI for public relations efficiency

Embracing AI for Public Relations Efficiency

In today’s fast-paced digital landscape, public relations (PR) professionals face the ongoing challenge of proving the value of their work while striving to avoid burnout. To address these issues, the PR industry is increasingly turning to technology, embracing automated tools Read More …