Nắm bắt cơ hội từ AI để đạt hiệu quả trong Quan hệ công chúng

Nắm bắt cơ hội từ AI để đạt hiệu quả trong Quan hệ công chúng

Trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng ngày nay, các chuyên gia quan hệ công chúng (PR) phải đối mặt liên tục với thách thức trong việc chứng minh giá trị mà PR đem lại  đồng thời Read More …

Embracing AI for public relations efficiency

Embracing AI for Public Relations Efficiency

In today’s fast-paced digital landscape, public relations (PR) professionals face the ongoing challenge of proving the value of their work while striving to avoid burnout. To address these issues, the PR industry is increasingly turning to technology, embracing automated tools Read More …