Điều hướng sự gia tăng của thông tin sai lệch và thông tin giả mạo

Đầu những năm 2000, thế giới chứng kiến sự thay đổi sâu sắc trong cách phổ biến và tiêu thụ thông tin. Sự phát triển của Internet mang lại sự sẵn có ngày càng tăng của các ấn phẩm tin Read More …

Nắm bắt cơ hội từ AI để đạt hiệu quả trong Quan hệ công chúng

Nắm bắt cơ hội từ AI để đạt hiệu quả trong Quan hệ công chúng

Trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng ngày nay, các chuyên gia quan hệ công chúng (PR) phải đối mặt liên tục với thách thức trong việc chứng minh giá trị mà PR đem lại  đồng thời Read More …

Embracing AI for public relations efficiency

Embracing AI for Public Relations Efficiency

In today’s fast-paced digital landscape, public relations (PR) professionals face the ongoing challenge of proving the value of their work while striving to avoid burnout. To address these issues, the PR industry is increasingly turning to technology, embracing automated tools Read More …

Nhìn lại về công cụ đo lường và đánh giá truyền thông: Ngưng dùng phương pháp AVE

Trong thế giới truyền thông, đo lường và đánh giá đóng vai trò cốt lõi quyết định sự thành công của các chiến dịch và chiến lược. Trong nhiều năm, Advertising Value Equivalents (Tạm dịch: Giá trị Quảng cáo Tương Read More …

Rethinking measurement and evaluation of communication: Moving away from AVEs

Rethinking measurement and evaluation of communication: Moving away from AVEs

In the world of communication, measurement and evaluation play a crucial role in determining the success of campaigns and strategies. For many years, Advertising Value Equivalents (AVEs) have been the go-to metric for measuring the value of earned media coverage. Read More …