How to execute a successful sale-centric digital marketing campaign

In our last entry, we went over how to run a digital marketing campaign for branding. If you haven’t read it, we highly recommend that you check it out first. Once your branding is strong enough, businesses can start focusing Read More …

Triển khai chiến dịch digital marketing thế nào để thúc đẩy doanh số

Ở kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu cách triển khai chiến dịch digital marketing để branding. Một khi đã xây dựng được thương hiệu nổi bật trong tâm trí khách hàng, các nhãn hàng có thể triển khai tiếp Read More …