Bối cảnh mạng xã hội tại Việt Nam – 3 nền tảng chính và giải pháp để thương hiệu tối ưu hoá hiệu quả

Sự am hiểu về công nghệ số bùng nổ trong cộng đồng người Việt Nam trong thập kỉ vừa qua đã tạo điều kiện để mạng xã hội phát triển. Với 57% dân số sử dụng mạng xã hội, các Read More …

Vietnam’s social media landscape – 3 key platforms and how brands can get the most out of each

Digital literacy has exploded among the Vietnamese populace in the last decade, and social media has naturally followed. With 57 percent of the country now active on social media, there is unprecedented opportunity for brands entering Vietnam to reach their Read More …