7 cách giúp đổi mới thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược truyền thông của bộ phận quan hệ công chúng, tiếp thị (marketing) và quan hệ đầu tư. Thế nhưng, nhiều thông cáo báo chí chỉ dừng Read More …

7 ways to transform your press release

For many public relations, marketing and investor relations teams, press releases are an integral part of a communications strategy. But too often, press releases are written and distributed without much consideration for search engine optimization (SEO), reader engagement or how Read More …