A PR practitioner’s opinion upon watching “Ghen co Vy”

“Wash your hand, rub, rub, rub, rub Do not touch your eyes, nose, mouth Limit joining any crowd…” The catchy melody of the Vietnamese “hand-washing” song continue to jingle across the globe during the peak of COVID-19 outbreak. When it Read More …

Là dân truyền thông, tôi nghĩ gì khi xem Ghen cô Vy?

Cùng rửa tay xoa xoa xoa xoa đều Đừng cho tay lên mắt mũi miệng Và hạn chế đi ra nơi đông người… Giai điệu “rửa tay” liên tục vang lên khắp năm châu trong những ngày cao điểm của Read More …