Vai trò và tầm quan trọng của mạng xã hội trong khủng hoảng truyền thông

Mặc dù mạng xã hội là một nền tảng truyền thông đang chiếm ưu thế và phát triển nhanh chóng, nhưng việc sử dụng nó trong các trường hợp khủng hoảng truyền thông là tương đối hạn chế. Lý do Read More …

Giá trị cốt lõi của PR: chúng ta đang ở đâu trong bối cảnh marketing tích hợp

“Nếu Marketing là một cuộc chạy nước rút, thì PR là một cuộc chạy đua marathon có thể mang lại kết quả tốt về mặt danh tiếng cũng như giáo dục nhận thức. Chẳng hạn như, sử dụng các bằng Read More …

Tầm quan trọng và cách xây dựng thương hiệu cá nhân để thăng tiến trong sự nghiệp

Viết bởi Tiến sĩ Clāra Ly-Le, Giám đốc Điều hành tại EloQ Communications, và được đăng tải trên tạp chí Brands Journal.  Nếu bạn đang nghĩ rằng thương hiệu cá nhân chỉ cần thiết cho các nhà lãnh đạo doanh Read More …