Hậu quả từ dự luật của Brunei – Thương hiệu và những giá trị xã hội trong thế kỉ 21

Năm 2014, Quốc vương Brunei đã ban hành bộ luật mới khắt khe hơn với lộ trình thực thi nhiều giai đoạn, trong đó, giai đoạn gần nhất đã áp dụng bản án tử hình với người ngoại tình và Read More …

The fallout from Brunei’s new laws – Brands and social values in the 21st century

In 2014 the Sultan of Brunei announced new strict laws that would be gradually rolled out, with the most recent phase of the implementation including laws that would punish adultery and homosexual sex with death. Following mass media attention and Read More …