5 Cảm nhận về Khảo sát ngành PR và Truyền thông Châu Á Thái Bình Dương

Kể từ khi PRCA được thành lập tại khu vực Đông Nam Á năm ngoái, tôi đã có khoảng thời gian rất thú vị với tư cách thành viên hội đồng, và rất vui khi được mời đưa ra ý Read More …

[Crisis 101 – Part 3] More manage, less respond

The role of social media in crisis communication Organizations often confuse between two concepts: crisis management and crisis response. Many clients came to me asking to “manage” their crisis, but at that moment many problems had arised, therefore what they Read More …

[Crisis 101 – Part 2] Advantages and disadvantages of social media in crisis communication

Social media channels offer both advantages and limitations for crisis communication compared to using traditional media channels alone, such as holding press conference or releasing a correction press release. Advantages of social media channels are their speed, ease-of-reach, and interactivity, Read More …