Sự khác biệt giữa Marketing với PR, Branding và Advertising

Marketing, Branding, Quan hệ công chúng (PR) và Quảng cáo (Advertising) là 4 khái niệm khác nhau nhưng luôn bị hiểu nhầm bởi đa số những người “mới bước vào nghề”. Việc nhầm lẫn 4 khái niệm trên sẽ hạn Read More …

The differences between Marketing and PR, Branding, Advertising

Marketing, Branding, Public Relations (PR), and Advertising are four different concepts that are always misunderstood by most “newbies”. The confusion of the above four concepts will limit businesses in optimizing communication channels. Because each of the above activities has different Read More …

Nắm bắt cơ hội từ AI để đạt hiệu quả trong Quan hệ công chúng

Nắm bắt cơ hội từ AI để đạt hiệu quả trong Quan hệ công chúng

Trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng ngày nay, các chuyên gia quan hệ công chúng (PR) phải đối mặt liên tục với thách thức trong việc chứng minh giá trị mà PR đem lại  đồng thời Read More …

Embracing AI for public relations efficiency

Embracing AI for Public Relations Efficiency

In today’s fast-paced digital landscape, public relations (PR) professionals face the ongoing challenge of proving the value of their work while striving to avoid burnout. To address these issues, the PR industry is increasingly turning to technology, embracing automated tools Read More …

Nhìn lại về công cụ đo lường và đánh giá truyền thông: Ngưng dùng phương pháp AVE

Trong thế giới truyền thông, đo lường và đánh giá đóng vai trò cốt lõi quyết định sự thành công của các chiến dịch và chiến lược. Trong nhiều năm, Advertising Value Equivalents (Tạm dịch: Giá trị Quảng cáo Tương Read More …

Rethinking measurement and evaluation of communication: Moving away from AVEs

Rethinking measurement and evaluation of communication: Moving away from AVEs

In the world of communication, measurement and evaluation play a crucial role in determining the success of campaigns and strategies. For many years, Advertising Value Equivalents (AVEs) have been the go-to metric for measuring the value of earned media coverage. Read More …

Tận dụng AI trong khủng hoảng truyền thông: Nâng cao vị thế cho phản hồi nhanh và quản lý khủng hoảng

Trong một thế giới mà mọi thứ ngày càng được kết nối chặt chẽ với nhau, các cuộc khủng hoảng hay các trường hợp khẩn cấp có thể phát sinh bất ngờ, ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức Read More …

Leveraging AI in crisis communications: Empowering rapid response and effective crisis management

In an increasingly interconnected world, crises and emergencies can arise unexpectedly, affecting individuals, organizations, and communities. From natural disasters and public health emergencies to social unrest and cybersecurity breaches, the ability to communicate swiftly and effectively during these critical situations Read More …